• Merkez İstanbul : 0 (212) 288 12 58
Toplam 0 ürün listeleniyor!

Işık, bir ışımanın ışık kaynağından çıktıktan sonra nesnelere çarparak veya direkt olarak yansıması sonucu canlıların görmesini sağlayan olgudur. Kendiliğinden ışık yayarak görülebilen cisimlere ise ışık kaynağı adı verilir. Işık, yaygın kullanımıyla görünür ışığı ifade etmektedir. İnsan gözü tarafından algılanabilen yani insanlar tarafından görülebilen elektromanyetik dalgalara görünür ışık denir. Görünür ışığın dalga boyu 380 nm ile 760 nm arasındadır. Elektromanyetik tayfta bu alan kızılötesi ile morötesi arasında yer almaktadır. Görünür ışığın dalga boyu kızılötesinden kısa, morötesinden ise uzundur. 

Işık, genellikle kızılötesi ışınım ve ultraviyole ışınımını kapsayan aralıktaki elektromanyetik dalgaları ifade eder, ancak bazı durumlarda sadece görünür ışığa işaret eder. Dalgaboyu yaklaşık 400 nm ile 800 nm arasında değişen bir ışık görünür ışık olarak adlandırılır ve insanların çıplak gözle görebildiği ışıktır. 

Aydınlatma şiddeti (luminance): Bir yüzeye düsen ışık miktarına (ışık akısı yoğunluğu) aydınlatma şiddeti denir.  Aydınlatma şiddetinin birimi lükstür.       

1 lüks = 1 lümen/ m2 (lümen lüminesans akı birimidir)

Aydınlatma şiddeti açık havada gündüzleri 2.000-100.000 lüks arasında, geceleri ise 50-500 lüks arasında değişmektedir.

Luminesans: Luminesans bir yüzey tarafından yansıyan ya da emilen ışık miktarıdır. Birimi Kandela (cd) / m2’dir. Duvarlar, mobilya ve diğer nesnelerde görünen ışık bu yüzeylerin yansıtma ve absorbe etme özelliğine bağlıdır.

Yansıtma oranı (Reflectance):  Farklı yüzeyler gelen ışığı farklı büyüklülerde absorbe eder. Koyu renk bir yüzey açık renk bir yüzeye göre daha fazla ışık absorbe eder, yani daha az

ışık yansıtır. Yansıtma oranı yansıyan ışığın gelen ışığa oranıdır. Aydınlık şiddeti ve

luminesans değerleri ile yansıtma oranı hesaplanabilir.

            Yansıtma oranı (%)= (Luminesans/Aydınlatma Siddeti) x п x 100

Aydınlanma dağılımında etkili olan yüzeylerin yansıma oranları TS EN 12464 nolu standartta verilmiştir.

Aydınlatma ölçümü ve aydınlatma haritası çalışmaları COHSR-928-1-IPG-039 “Measurement of Lighting Levels in the Work Place - Canada Occupational Health and Safety Regulations” standardı esas alınarak yapılmaktadır.

4 ölçümün aritmetik ortalamasını gerektirir,
VDT (Gösterim Ekranı Cihazı) için özel hükümler yer alır,
Havaalanı apron aydınlatması ile ilgili hükümler içerir,
Tüm aydınlatma düzeyleri için ‘Lux’ birimini kullanır,
Ölçüm cihazının üreticiden gelen belirsizliği ve kalibrasyondan gelen belirsizliği ±% olarak önceden hesaplanmalı ve ölçülen değere sonradan eklenip çıkarılmalıdır.

Ölçüm tekniği

Işık ölçerin aralık seçim anahtarı mümkün olan en düşük aralığa ayarlanmalıdır (Cihazı en hassas ve en kesin aralıkta kullanmak için),
Işık ölçer ve sensörü yatay düzleme serilirler veya alan ölçümlerinde yatay düzlemde tutulurlar,
Sensörün önü kapanmamalıdır/kapatılmamalıdır,
“Hold” butonu her ölçümde kullanılmalıdır,
4 ölçüm – düzenli aydınlık seviyesi varsa rasgele bölgelerden ölçüm, (nadir durum)
4 ölçüm – düzenli aydınlık seviyesi yoksa 4 nokta dikkatlice seçilmelidir.

Ölçüm anı

Çalışma pozisyonunda ölçüm, uygunsuz olmayan dört farklı noktada (temsili nokta etrafında) yapılır. Toplamlarının ortalaması alınır.
Alan ölçümlerinde, zeminden 1 metre yükseklikte dört farklı ölçüm alınır (temsili nokta etrafında) ve yine toplamlarının ortalamaları alınır.
Temsili nokta yetkilinin gözlemlerine dayanarak seçilir.
‘Temsili’, seçilen ölçüm noktalarının anormal olmadığı durumlardır.
4 en karanlık veya 4 en aydınlık noktanın seçilmesi temsili değer vermeyecektir.

Ülkemizde kullanılmakta olan ışık ve aydınlatma yönetmelik ve standartlar:

17 Temmuz 2013 tarihli Sayı : 28710 Resmi Gazete ile yayımlanan “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik”

TS EN 12464-1 Işık ve ışıklandırma - İş mahallerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı alandaki iş mahalleri ; EN 12464-1:2002 Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places

TS EN 12464-2 Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - bölüm 2: Açık çalışma alanları; EN 12464-2 Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places; ISO 8995-3:2006 Lighting of work places -- Part 3: Lighting requirements for safety and security of outdoor work places

TS EN 12665:2011 Işık ve aydınlatma-Aydınlatma kurallarını belirleyen temel tarifler ve kriterler; EN 12665:2011 "Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements"

TS EN 12193 Aydınlatma ve ışık - Spor aydınlatması; EN 12193:2007 Light and Lighting- Sports lighting

TS EN 13032-1:2004+A1 Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerininin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 1: Ölçme ve dosya biçimi; EN 13032-1:2004+A1:2012 Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format

TS EN 13032-2 Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerininin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 2: İç ve dış mekan iş yerleri için verilerin sunulması "; EN 13032-2:2004 Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places

TS EN 15193-1 Binalardaki enerji performansı – Aydınlatma ile ilgili enerji gerekleri – Bölüm 1: Özellikler, Modül M9; EN 15193-1:2017 Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9   

TS EN ISO 9241-307 İnsan-Sistem etkileşmesi ergonomiği - Bölüm 307: Elektronik görsel görüntüleme için analiz ve uygunluk deney metotları; EN ISO 9241-307:2008 Ergonomics of human-system interaction - Part 307: Analysis and compliance test methods for electronic visual displays

TS EN ISO 9680:2007 Dişçilik-Diş hekimi çalışma ışığı; EN ISO 9680:2007 Dentistry - Operating lights

TS ISO 3864-1 Grafik semboller - Emniyet ile ilgili renk ve işaretler - bölüm 1: İş yerleri ve halka açık alanlardaki emniyet işaretleri için tasarım prensipleri;        ISO 3864-1:2011 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu mesajı kabul ederek kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

kabul ediyorum!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.